شیمی ساختمان

شیمی ساختمان

محصولات شیمی ساختمان

آزمایشگاه های شیمی ساختمان

پروانه تحقیق و توسعه شیمی ساختمان

گواهینامه های شیمی ساختمان

اخبار شیمی ساختمان

استاندارد 6303-1 ویرایش 93

دوره آموزشی استاندارد 6303-1 آسانسور

/
دوره آموزشی محاسبات یکسان بازرسی آسانسور برقی بر مبنای استان…
دوره آموزشی سامانه TTAC

دوره آموزشی آشنایی با سامانه TTAC

/
دوره آموزشی آشنایی با اصول سامانه TTAC در تاریخ 12 دی ماه 139…

برگزاری دوره بتن آماده- استاندارد 6044

/
دوره آموزشی بتن آماده استاندارد 6044 در تاریخ 29 دی ماه 1398 در…

افتخارات شیمی ساختمان

واحد نمونه استاندارد از سال 90 الی سال 1398 و واحد نمونه صنعت در سال 98