آزمایشگاه افزودنی های بتن

افزودنی های بتن شامل انواع روان کننده ، فوق روان کننده بتن ، کاهنده آب و … جزو محصولات شیمی ساختمان می باشد. تمامی این محصولات به صورت مستمر در آزمایشگاه آنالیز می شود.

آزمایشگاه بتن و گروت

فعالیت مستمر آزمایشگاه  بتن و گروت شیمی ساختمان در تمام این سالها منجر به تولید بتن های کارا برای مصارف مختلف شده است. دستیابی به ترکیبات جدید و موثرتر از دستاوردهای ما بوده است.

آزمایشگاه چسب کاشی

بخش آزمایشگاهی ما در زمینه چسب های کاشی و سنگ طبیعی و مصنوعی و ضد اسید فعال می باشد. فعالیت مستمر ما در این بخش باعث بهبود کیفی محصولات هر روزه شده است.

آزمایشگاه همکار استاندارد

ما به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد فعال هستیم. همکاری ما با استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی در خصوص محصولات تولیدی چسب کاشی و افزودنی های بتن می باشد.

آزمایشگاه رنگ

بخشی از محصولات ما در زمینه رنگ و پوشش های صنعتی می باشد. به منظور کنترل کیفی رنگ تولیدی در خصوص دوام و سایش رنگ، این بخش به صورت مستمر بر محصول تولید شده نظارت دارد.

آزمایشگاه رزین

آزمایشگاه رزین شیمی ساختمان با هدف بهینه سازی کیفی محصولات تولیدی دایر می باشد. با توجه به تولید انواع رزین در کارخانه این بخش به صورت مستمر وظیفه کنترل کیفی تولیدات را دارد.